top of page

Vinsjer

Manuelle vinsjer

Ved ferdigstillelse av ETS-serien er tauvinsjene for løfting av last på vertikale og/eller horisontale rom med manuell løfting gjennom håndtak og/eller elektrisk løft en gyldig løfteløsning for de mest varierte brukstyper. Fra enkel trekking til vedlikehold på fakler med kapasitet for flerlagsvikling opp til 500 meter. og kapasiteter opp til 20 000 kg. Atex- og IECex-versjoner tilgjengelig.

MANUAL-WINCHES
MANUAL-WINCHES

Elektriske vinsjer

Ved ferdigstillelse av ETS-serien er tauvinsjene for løfting av last på vertikale og/eller horisontale rom med manuell løfting gjennom håndtak og/eller elektrisk løft en gyldig løfteløsning for de mest varierte brukstyper. Fra enkel trekking til vedlikehold på fakler med kapasitet for flerlagsvikling opp til 500 meter. og kapasiteter opp til 20 000 kg. Atex- og IECex-versjoner tilgjengelig.

bottom of page