top of page
Inspeksjon av inspektør fra VDA lifting, løftustyr

Bedrift i samsvar med lov og forskrifter -

Inspeksjonene dokumenteres ved bruk av Onix Work – en programvareplattform for løfteutstyr. Alle data, alle sertifikater og til og med brukerhåndbøker for hvert utstyr er lagret på ett sted - på en gang!

 • Inspeksjoner og sertifisering

 • Periodiske inspeksjoner

 • Ekstra ordinære inspeksjoner

 • Sikkerhetsevaluering av løfteutstyr

 • Løfteinnretninger og komponenter

 • Vurdering av tilstand

 • Verifikasjon av dokumenter

 • Midlertidige godkjenninger (rigging)

Løfteinnretninger (G):

 • Tårn kraner

 • Portal- sving and container kraner- G3

 • Brokraner - G4

 • Vinsjer, sneller, taljer, manuell drevne bybane monterte heiser og svingkraner - G7 

 • Offshore kraner - G5

 • Manuelle taljer- G10

 • Faste hydrauliske kraner- G20
   

Person løft(P): 

 • Alle typer (PX)   

Installasjon og modifikasjon:

 • Vedlikehold av kraner og løftutstyr

 • Løftede gjenstander

MRT:

 • Alle typer (MX)

Løfteutstyr (R): 

 • Kjetting-, fiber- og trådstropper– R1, R2 and R3

 • Løst løfteutstyr, klemmer, sjakler, øyebolter, kurver, løftegafler, osv. – R4

 • Løfteåk, sprederbjelker, løfterammer, osv. – R5

 • Annet utstyr – R6


   

Gaffeltrucker og lignende(T):

 • Alle typer (TX)
   

Driftsstøtte:

 • Vektvaldiering av løfteustyr og komponenter

 • Belastningstest

Onix sertifikatbase

 • Alle typer (MX)

Studio- og scenerigger(S):

 • Alle typer (SX)

Earth moving machines med installert effekt mer enn 15KW (M): 

 • Alle typer (MX)

Industri:

 • Offshore

 • Landbasert

 • Fornybar energi

Få ett tilbud

For mer informasjon eller ett uforpliktende tilbud, ta kontakt da vell!

Thanks for submitting!

bottom of page